Skip to main content

Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Kotkan Seudun Talokeskus Oy,
Y-tunnus 0206589-5
Rautatienkatu 2, 48100 Kotka

05 2251 222
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Saranne, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3 Rekisterin nimi

Vanhusten ja lasten tuki-säätiön asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Asukasvalinta
  • Asiakas ja vuokralaissuhteiden hoito

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asukkaiden itsensä Vanhusten ja lasten tuki-säätiölle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

  • Henkilön nimi
  • Henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Posti- ja pankkiyhteystiedot
  • Sisään muuttoajankohdat
  • Vuokranmaksutilanne

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekisteristä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja niihin on pääsy vain henkilöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarve käsitellä aineistoja.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot tallennetaan tietokantaan ja järjestelmä on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
  • Menettely yllä olevan kohdan mukaisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.